HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Információk közzététele a Tpt. 332. § (1) bekezdés alapján

Alapítási engedély

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. alapítási engedély

Működési engedély

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. működési engedély

A tőzsdei tevékenység megkezdése

2018.01.03.

Kereskedési szünnap elrendelése

A mindenkori Kereskedési naptár szerint

 Villamos energia szegmens   I     Földgáz szegmens

HUDEX Energiatőzsde Zrt. részvényeseinek neve és tulajdoni hányaduk

Egyedüli részvényes: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2022.08.01-től)

Vezető állású személyek:

A Közérdekű adatok 1.3. pontja alatt elérhető: Közérdekű adatok - HUDEX

Alapító által jóváhagyott auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

Cégbírósági bejegyzés

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. bejegyző végzés

HUDEX Alapszabálya

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. hatályos alapszabálya 2024.03.23-tól

Tevékenység kiszervezése

 A HUDEX Energiatőzsde Zrt. kiszervezett tevékenységei

Törvényességi felügyeleti eljárás

 HUDEX MNB vizsgálatot lezáró határozat 2023

Az MNB által lefolytatott ellenőrzési eljárás lezáró határozata