HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Információk közzététele a Tpt. 332. § (1) bekezdés alapján

Alapítási engedély

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. alapítási engedély

Működési engedély

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. működési engedély

A tőzsdei tevékenység megkezdése

2018.01.03.

Kereskedési szünnap elrendelése

A mindenkori Kereskedési naptár szerint

 Villamos energia szegmens   I     Földgáz szegmens

HUDEX Energiatőzsde Zrt. részvényeseinek neve és tulajdoni hányaduk

Alapító és egyedüli részvényes: HUPX  Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő részvénytársaság

Vezető állású személyek:

Igazgatóság:
Gál István Péter, Igazgatóság elnöke
Kovács Szilárd, Igazgatóság tagja, vezérigazgató
Nagy Zoltán, Igazgatóság tagja
Felügyelőbizottság:
Biczók András, Felügyelőbizottság elnöke
Istvánffy György, Felügyelőbizottság tagja
Dr. Balogh Katalin Mária, Felügyelőbizottság tagja

Alapító által jóváhagyott auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

 Cégbírósági bejegyzés

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. bejegyző végzés

HUDEX Alapszabálya

 HUDEX Energiatőzsde Zrt. hatályos alapszabálya 2020.08.01-től

Tevékenység kiszervezése

 A HUDEX Energiatőzsde Zrt. kiszervezett tevékenységei

Törvényességi felügyeleti eljárás

 Az MNB által lefolytatott ellenőrzési eljárás lezáró határozata