HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Klíring és elszámolás

Villamos energia szegmens

A HUDEX Villamosenergia szegmensén kötött tranzakciók központi elszámolása a European Commodity Clearing AG (ECC AG) által történik. A HUDEX továbbítja a kötési adatokat az ECC-nek visszaigazolásra. Az ECC a visszaigazolás pillanatában noválja a kötéseket, vagyis harmadik félként beáll minden ügyletbe, az eladóknak vevője, a vevőknek pedig eladója lesz. Az ügyletek ECC általi visszaigazolásától számítva az elszámolóház pénzügyi garanciát vállal azoknak teljesítésére. Az ECC kétszintű klíringrendszert működtet, ahol a villamos energia-kereskedők úgynevezett Al-klíringtaggá (Non-Clearing Member – NCM) válnak. Az Al-klíring tagok jogosultak a tőzsdén közvetlenül kereskedni, azonban nem számolhatják el saját kötéseiket, emiatt minden Al-klíringtagnak csatlakoznia kell egy Klíringtaghoz (Clearing Member – CM). A Klíringtagok olyan bankok, vagy egyéb besorolású pénzügyi intézmények, melyek bankszámlát vezetnek az Al-klíringtagoknak a tőzsdei tranzakcióik vételárának és biztosítékvonzatainak napi kiegyenlítése céljából. Az ECC a Klíringtagok számláit közvetlenül instruálja a napi összesített pénzügyi kötelezettség/követelésnek megfelelően, akik aztán ugyanezt teszik az Al-kílringtagjaik felé.

A HUDEX tagoknak lehetőségük van fizikai leszállítást kérni a nyitott pozíciók mértékig a havi és heti kontaktusok esetében. Az opcionális fizikai leszállítás azon tagok számára érhető el, akik rendelkeznek HUPX DAM tagsággal, ugyanis a villamos energia fizikai teljesítése a HUPX másnapi piacán keresztül valósul meg. A HUPX DAM elszámolóháza szintén az ECC AG, aki a HUPX nevében nominálja a nettó pozíciókat a magyar rendszerirányító (MAVIR Zrt.) felé.

További információ az elszámolással kapcsolatban az ECC honlapján érhető el. Az elérhető Klíringtagok listája pedig itt található.

 

Földgáz szegmens

A HUDEX Gáz szegmensén kötött tranzakciók központi elszámolása a KELER KSZF Zrt. által történik. A HUDEX továbbítja a kötési adatokat a KELER KSZF-nek visszaigazolásra. A KELER KSZF a visszaigazolás pillanatában noválja a kötéseket, vagyis harmadik félként beáll minden ügyletbe, az eladóknak vevője, a vevőknek pedig eladója lesz. Az ügyletek KELER KSZF általi visszaigazolásától számítva az elszámolóház pénzügyi garanciát vállal azoknak teljesítésére. A KELER KSZF egyszintű klíringrendszert működtet, ahol a gázkereskedők Klíringtaggá válnak. A Klíringtagok a KELER KSZF mindenkori kiegyenlítő banki partnereinél nyitnak bankszámlát, és ezen a számlán történik minden pénzügyi tranzakció (vételár, biztosítékok). A KELER KSZF közvetlenül instruálja a Klíringtagok számláját, biztosítva a pénzügyi tranzakciók pontos elszámolását.

A fizikai leszállításért a földgázrendszer üzemeltetője, az FGSZ Zrt. vállal garanciát. A kereskedők pozícióinak nominálása az FGSZ felé a CEEGEX-en keresztül történik.

További információ az elszámolással kapcsolatban a KELER KSZF honlapján érhető el.