HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2024.01.04.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: HUDEX Energiatőzsde Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@hudex.hu  
  Honlap: www.hudex.hu

  1.2. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.3. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Májer Milán,Igazgatóság elnöke
  Istvánffy György, Igazgatóság tagja, vezérigazgató
   Horváth Gertrud, Igazgatóság tagja
  Felügyelőbizottság:
  Garai Dániel, Felügyelőbizottság elnöke
  Skarupa Marianna, Felügyelőbizottság tagja
  dr. Vajta Mátyás, Felügyelőbizottság tagja

  1.4. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

  1.5. Testületi szerv adatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  1.6. Felügyelt költségvetési szervek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.7. Gazdálkodó szervezetek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen gazdálkodó szervezete.

  1.8. Közalapítványok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.9. Költségvetési szervek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

  1.10. Lapok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen lapja.

  1.11. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Nemzeti Bank
  Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
  Postai címe: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
  Telefon: (+36) 1 428 2600
  Fax: (+36) 1 429 8000
  E-mail: info@mnb.hu
  Honlap: www.mnb.hu

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A HUDEX Energiatőzsde Zrt. tevékenységét meghatározó előírások

  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;

  Szervezeti és Működési Szabályzat;

  Adatvédelmi Szabályzat;

  Működési engedély

  2.2. A HUDEX Energiatőzsde Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztató

  Részletes tájékoztatás a Céginformáció menüpontban található.

  2.3. Helyi önkormányzati feladatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem helyi önkormányzatként működik.

  2.4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

  2.5. Közszolgáltatások

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

  2.6. Szervezet nyilvántartásai

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

  2.7. Nyilvános kiadványok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

  2.8. Döntéshozatal

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.9. Szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.10. Hirdetmények

  Részletes tájékoztatás a Határozatok menüpontokban található.

  2.11. Pályázatok

  Részletes tájékoztatás az Állásajánlatok menüpontban található.

  2.12. Tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Részletes tájékoztatás a Tpt. szerinti közzététel menüpontban található.

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.13. Közérdekű adatok megismerésének rendje és integritást sértő események bejelentése

  A) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) alapján a HUDEX Energiatőzsde Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

  A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtható:
  elektronikusan: kozadat@hupx.hu
  írásban: HUDEX Energiatőzsde Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  személyesen: HUDEX Energiatőzsde Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  telefonon: (+36) 1 304 1090

  A közérdekű igénylés módja a HUDEX Energiatőzsde Zrt. megadott elérhetőségén közölt közérdekű adatigénylés, amely tartalmazza az igényelt adatok egyértelmű megjelölését. Ha a közérdekű adatigénylés nem egyértelmű, a HUDEX Energiatőzsde Zrt. felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására.

  Az igényelt adatokat a HUDEX Energiatőzsde Zrt. az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül bocsátja az adatigénylő rendelkezésére. Az előzőekben meghatározott határidő, ha a közérdekű adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy a közérdekű adatigénylés teljesítése a HUDEX Energiatőzsde Zrt. alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

  Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az Infotv. alapján fennálló jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül értesíteni kell.

  B) A HUDEX  Zrt. Vezérigazgatója, a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott jó gyakorlat mintájára kialakíttatta a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét annak érdekében, hogy a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályozórendszer meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez.

  A HUDEX a fenti bejelentések fogadására kizárólag írásban az alábbi lehetőségeket biztosítja:

   

  • elektronikus úton a whistleblowing@hudex.hu e-mail címen
  • papír alapon, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával a HUDEX székhelyére/postafiókjába továbbított, a levélborítékon vagy a levél első oldalán „Visszaélésbejelentés” felirattal érkező küldeményként

   

  Az integritást sértő események bejelentésének kezelésével összefüggésben fontos kiemelni, hogy a szervezeti integritást sértő események bejelentése tekintetében a bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, jelentéséért felelősségre nem vonható. 

  2.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.15. Közérdekű adatok statisztikai adatai

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.16.-2.17. Adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződések

  Részletes tájékoztatás a(z) Info user, illetve Data vendor menüpontokban található.

  2.18. Különös közzétételi lista

  Ktgt. alapján a vezető tisztségviselőről fájlok:

  Közzététel vezetői bérekről - 2024.05.01.

  Közzététel vezetői bérekről - 2024.03.23.

  Közzététel vezetői bérekről - 2024.01.01.

  Közzététel vezetői bérekről - 2023.06.17.

  Közzététel vezetői bérekről - 2023.05.01.

  Közzététel vezetői bérekről - 2021.09.07.

  Közzététel vezetői bérekről - 2021.08.01.

  Közzététel vezetői bérekről - 2021.07.01.

  Közzététel vezetői bérekről - 2021.04.16.

   Közzététel vezetői bérekről - 2021.03.01.

   Közzététel vezetői bérekről - 2020.08.01.

   Közzététel vezetői bérekről - 2020.06.02.

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.21.

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.21. módosítás

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.07. módosítás

   Közzététel vezetői bérekről - 2018.11.27.

   Közzététel vezetői bérekről - 2018.01.16. 

  2.19.-2.25. Közadat újrahasznosítás

  Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási feltételek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási díjszabás

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási szerződések

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Kulturális közadat digitalizálási szerződések

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítás fedezetére vonatkozó szabályok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  Részletes tájékoztatás a Tpt. szerinti közzététel menüpontban található.

  Költségvetés végrehajtása:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.
  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 5,9%-a.

  3.3. Államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  3.4. A Kgt. alapján a Társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések adatainak közzététele:

  Közzététel szerződésekről - 2024.04.29.

  3.5. Koncessziók:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó támogatások

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  3.8. Közbeszerzés:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső

 

A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) illetve a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.