HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2020.02.14.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: HUDEX Energiatőzsde Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@hudex.hu  
  Honlap: www.hudex.hu

  1.2. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Ügyfélkapcsolati vezető neve: Dijana Martinčić, értékesítési vezető

  1.3. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.4. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Tóth Péter, Igazgatóság elnöke
  Vass Attila Tibor, Igazgatóság tagja, vezérigazgató
  Dr. Béres Zsuzsanna, Igazgatóság tagja
  Felügyelőbizottság:
  Biczók András, Felügyelőbizottság elnöke
  Istvánffy György, Felügyelőbizottság tagja
  Dr. Balogh Katalin Mária, Felügyelőbizottság tagja

  1.5. Felügyelt költségvetési szervek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.6. Gazdálkodó szervezetek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen gazdálkodó szervezete.

  1.7. Közalapítványok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.8. Lapok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen lapja.

  1.9. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Nemzeti Bank
  Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
  Postai címe: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
  Telefon: (+36) 1 428 2600
  Fax: (+36) 1 429 8000
  E-mail: info@mnb.hu
  Honlap: www.mnb.hu

  1.10. Költségvetési szervek

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A HUDEX Energiatőzsde Zrt. tevékenységét meghatározó előírások

  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;

  Szervezeti és Működési Szabályzat;

  Adatvédelmi Szabályzat;

  Adatbiztonsági Szabályzat 1-25; 25-50

  2.2. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

  2.3. Közszolgáltatások

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

  2.4. Szervezet nyilvántartásai

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

  2.5. Nyilvános kiadványok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

  2.6. Döntéshozatal

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.7. Szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.8. Pályázatok
  Részletes tájékoztatás az Állásajánlatok menüpontban található.

  2.9. Hirdetmények

  Részletes tájékoztatás a Határozatok menüpontokban található.

  2.10. Közérdekű adatok megismerésének rendje

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a HUDEX Energiatőzsde Zrt. kezelésében lévő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

  Az igény benyújtható a HUDEX Energiatőzsde Zrt. közadatfelelőse részére:
  e-mailen az info@hudex.hu címen;
  levélben a HUDEX Energiatőzsde Zrt. levelezési címére (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.);
  telefonon a (+36) 1 304 1090 számon;
  faxon a (+36) 1 304 1099 számon.

  Az igénylés módja a HUDEX Energiatőzsde Zrt. megadott elérhetőségén közölt közérdekű adatigénylés, amely tartalmazza az igényelt adatok egyértelmű megjelölését. Az igényelt adatokat a HUDEX Energiatőzsde Zrt. – az adatkérő kérésének megfelelően papír alapon vagy elektronikus úton – az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül bocsátja az adatkérő rendelkezésére.

  2.11. Különös közzétételi lista

  Ktgt. alapján a vezető tisztségviselőről fájlok:

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.21.

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.21. módosítás

   Közzététel vezetői bérekről - 2019.11.07. módosítás

   Közzététel vezetői bérekről - 2018.11.27.

   Közzététel vezetői bérekről - 2018.01.16. 

  2.12. Adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződések

  Részletes tájékoztatás a(z) Info user, illetve Data vendor menüpontokban található.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Részletes tájékoztatás a Tpt. szerinti közzététel menüpontban található.

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Működés eredményessége, teljesítmény:

  Részletes tájékoztatás a(z) Riportok - villamosenergia, Riportok - Földgáz menüpontokban található.

  Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  Részletes tájékoztatás a Tpt. szerinti közzététel menüpontban található.

  Költségvetés végrehajtása:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.3 Működés

  Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.
  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 5,9%-a.

  Támogatások:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

  Ktgt. alapján a szerződések fájlok

    Közzététel szerződésekről - 2020.02.14.

  Koncessziók:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Támogatások:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Közbeszerzés:

  A HUDEX Energiatőzsde Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső