HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

REMIT GYIK

A REMIT 8.cikkének megfelelően a HUPX teljesíti a HUDEX kereskedési adatok automatikus jelentési kötelezettségét az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) felé, mint a felelős RRM. A HUPX gondot fordít arra, hogy folyamatosan fejlessze adatjelentési szolgáltatását és összhangban legyen az ACER által közreadott új specifikációkkal és követelményekkel.

 

1. Milyen szolgáltatásokat biztosít a HUPX a REMIT végrehajtási rendeletnek megfelelően?

A HUPX 2015. október 7-től vállalja a HUPX piacain és egyéb szervezett kereskedési helyeken kötött ügyletek továbbítását közvetlenül az ACER felé, 2016. április 7-től pedig a szervezett piacokon kívüli standard ügyletek és nem standard ügyletek adattovábbítását.

2. Milyen standard REMIT szerződések léteznek?

A HUPX, mint szervezett piac, három típusú adatszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződést (Data Reporting Agreements) hozott létre a partnerek számára:

  • A1: A HUPX piacain történő tranzakciókhoz kapcsolódó kereskedési adatok továbbításához kapcsolódó szolgáltatási szerződés a REMIT alapján.
  • A2: A HUPX piacain történő tranzakciók kereskedési adataihoz való hozzáféréshez kapcsolódó szolgáltatási szerződés.
  • A3: Garantálja, hogy az adatok ACER RRM formátum kompatibilisek. 

3. Milyen költséggel jár, ha a tag a HUDEX-et bízza meg az adatszolgáltatással?

A HUDEX tagoknak az adatszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat az éves tagdíj magában foglalja. Nem HUDEX tagoknak az adatszolgáltatás éves díja 1000 EUR.

4. A HUDEX által nyújtott szolgáltatás az összes HUDEX-en kötött ügyletet és egyéb adatot lefedi, vagy szükség van arra, hogy a piaci szereplő is részt vegyen ezekben a folyamatokban?

A HUDEX-en kötött ügyletek adatszolgáltatásának teljes folyamatát lefedi a HUDEX szolgáltatása, így a piaci szereplőnek nem szükséges részt vennie a folyamatban.

5. Lehetőséget biztosít-e a HUDEX partnerei számára, hogy az adatokhoz hozzáférjenek (letöltsék az ügyleteket ACER xml formátumban)?

Azok a tagok, akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek egy harmadik személyen keresztül szeretnének eleget tenni, szintén elérhetik a nyers XML formátumú adataikat.

6. Létezik egy webes felület, ahol a piaci szereplők láthatják az ACER felé elküldött adatokat?

A HUDEX az A1 típusú szerződést kötött ügyfelek számára hozzáférést biztosít a HUPX adatszolgáltatási oldalhoz (rrm.hupx.hu), ahol a HUDEX az A1 szerződést kötött ügyfelek számára elérhetővé teszi az XML adatfájlokat és az A1 szerződést kötött ügyfelek számára az ACER által létrehozott visszaigazoló fájlt. A HUDEX az adatszolgáltatási folyamat státuszáról a honlapon tájékoztatja az ügyfeleket. Továbbá az A1, A2 vagy A3 típusú szerződést kötött ügyfelek számára a HUPX a nyers XML fájlokat az SFTP szerverén publikálja.

7. Kap-e értesítést a piaci szereplő arról, hogy az ACER elfogadta a továbbított adatokat?

Igen, a piaci szereplő kap értesítést az adatok feldolgozási státuszáról. A HUPX RRM weboldalon követhető lesz az adattovábbítás státusza.

8. Hogyan végzi el a HUPX a lifecycle események feltöltését és hogy történik a visszamenőleges adatfeltöltés, és az adatszolgáltatás az ACER felé?

A visszamenőleges adatfeltöltés a HUPX által, automatikusan történik azon HUDEX szerződéses tagok számára, akik az ügyleteiket a HUDEX-en keresztül kötötték. Minden egyéb adatot - standard HUDEX-en kívüli ügylet és minden nem standard ügylet adata - a piaci szereplő tölthet fel a HUPX által biztosított rrrm.hupx.hu internetes oldalra, ahonnan az adatfájlok az ACER ARIS rendszer felé továbbíthatóak.

9. Kapnak, visszajelzést a piaci szereplők a feltöltés sikerességéről vagy sikertelenségéről? Érkezni fog egy hibaüzenet vagy létrejön egy hibakód?

A hibaüzenet az adatfeltöltés során nyomon követhető az rrm.hupx.hu portálon.

10. Az adatletöltéseket meg lehet-e ismételni pl. módosítás, hálózati kapcsolódási hiba, stb okán?

Igen.

11. Mi van, ha egy adott szerződést többen lejelentenek?

Van-e hibajelzés? A HUPX ezt nem ellenőrzi, hiszen nincs rá módja. ACER azonban futtat erre vonatkozóan validációt.

12. Mi az adatszolgáltatás menete a szerződés szerint, amennyiben bármilyen akadály/hiba merül fel?

Annak érdekében, hogy biztonságos és kiszámítható rendszer működjön, a HUPX megbízható backup informatikai rendszert hozott létre, így az elsődleges informatikai rendszer minden előre nem látható adatszolgáltatással kapcsolatos nehézséget kezelni tud. Ugyanakkor, egy előre nem látható körülmény esetén , ha a piaci szereplő nem éri el az rrm.hupx.hu oldalt, abban az esetben kérjük küldje el a remit@hupx.hu-ra a nyers XML fájlt.

13. Milyen rendelkezésre vállal állást a HUPX? Mi van, ha nem elérhető a HUPX szerver?

Bár az adatjelentési kötelezettség a tagra vonatkozik, a HUPX–nek is vannak szigorú kötelezettségei, mint RRM, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy ennek eleget tegyen és az adatok lejelentése zökkenőmentesen történjen. Amennyiben a HUPX szerver nem elérhető akkor a HUPX e-mailben várja az adatokat a remit@hupx.hu e-mail címre.

14. Ha a piaci szereplő másik RRM-et választ, továbbküldi az adatokat a HUPX a másik RRM-nek?

A HUPX, mint RRM nem áll szerződéses viszonyban harmadik féllel, ezért nem áll módjában elküldeni az adatokat egy másik RRM-nek.

15. A HUDEX-en kívül kötött standard ügyletek és minden nem standard ügylet esetén is egyedi tranzakciós azonosítót (Unique Transaction ID) hoz létre a HUDEX?

Ha az ügylet szervezett piacon történik, akkor az egyedi tranzakciós azonosítót a szervezett piac hozza létre. Amennyiben az ügylet nem szervezett piacon jön létre, akkor az egyedi tranzakciós azonosítót a piaci szereplő, vagy a piaci szereplő megbízásából egy harmadik fél hozza létre. További információt erről az ACER TRUM szolgáltat: https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation

16. A piaci szereplő melyik kódját fogadja el a HUPX? Elfogadja a HUPX a LEI kódot?

A HUPX a piaci szereplő ACER kódját fogadja el.