HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Bemutatkozás

A 2017. január 30-án alapított HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. létrehozását az a jogszabályi környezetváltozás eredményezte, melynek értelmében 2018. január 3-tól az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, a pénzügyi eszközök piacairól szóló MiFID II szabályozás hatálya alá tartoznak a korábban a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac és a CEEGEX Közép-Kelet Európai Szervezett Földgázpiac piacain kereskedett fizikai leszállítású határidős (Physical Futures – a továbbiakban: PhF) ügyletek.

Annak érdekében, hogy a HUPX és a CEEGEX határidős ügyletei kapcsán a szabályozásnak meg tudjon felelni, a szabályozással érintett villamos energia és földgáz PhF piacok működtetése a MiFID II szerinti szabályozott piacon (tőzsdén) került folytatásra. A HUPX a tőzsde alapítása iránti engedélykérelmet 2017. február 7-én nyújtotta be a Magyar Nemzeti Bankhoz annak érdekében, hogy létrehozza a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt.-t. A HUDEX működését a MiFID II. szabályozás életbelépésével összhangban, 2018. január 3-án kezdte meg.

A HUDEX egy villamosenergia és egy földgáz piaci szegmenssel működik, ahol a magyar villamosenergia és földgáz határidős termékek egy helyen, egy tagsággal érhetőek el, a villamosenergia termékekre opcionális, míg a földgáz termékekre kötelező fizikai leszállítással.

Az ajánlatok megtételére az Európa szerte ismert és elismert Trayport GlobalVision kereskedési rendszerben van lehetőség, míg az elszámolóház szerepét a villamos energia ügyletek esetében a European Commodity Clearing AG (ECC) tölti be, a földgázpiaci ügyletek esetében pedig ugyanezt a tevékenységet a Keler Zrt. látja el. Ezen kívül a HUDEX brókerházakkal együttműködve klíring szolgáltatást biztosít a HUDEX-en kötött OTC (tőzsdén kívüli) villamosenergia határidős ügyletekre.

A HUDEX működésével azt a célt szolgálja, hogy a magyar határidős energiapiacok, ahogy eddig, a jövőben is referenciaárként szolgáljanak az úgynevezett HUPX régióban, mely magába foglalja Magyarországot, illetve Dél-Kelet Európát.

A HUPX Zrt. által alapított HUDEX egyedüli részvényese 2022.08.01-től a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Brosúra - 2024. január

Hivatalos adatok

A társaság neve: HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: HUDEX Energiatőzsde Zrt.
A cég idegen nyelvű elnevezése, idegen nyelvű rövidített elnevezése:

HUDEX Hungarian Derivative Energy Exchange Private Company Limited by Shares,

HUDEX Energy Exchange Ltd.

A társaság székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
A társaság levelezési címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-10-049303

A cégjegyzéket vezető és a  törvényességi felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A társaság statisztikai számjele: 25941667-6611-114-01
A társaság adószáma: 25941667-2-41
A társaság közösségi adószáma: HU25941667
Működési engedély száma: H-EN-III-483/2017

Kapcsolat:

E-mail      info@hudex.hu
Telefon (+36) 1 304 1090
Postázási cím 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Iroda 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Nyitvatartás 08:00 - 17:00