HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

MIFID/MIFIR

Áttekintés

A származékos termékekre vonatkozó új MIFID II és MIFIR jogszabályok célja az árupiacok átláthatóságának javítása azzal a céllal, hogy  biztosítsa a tisztességes piaci versenyt és növelje a piacok hatékonyságát.

A MIFID II és az új MIFIR szabályozás jelentős változást hoz az árupiacok kereskedési szabályaiban. Hatása minden származékos kontraktusra kiterjed, és nagymértékben növeli a befektetési vállalkozások illetve a kereskedési helyszínek adatszolgáltatási kötelezettségeinek számát.

A HUDEX ezeket a kötelezettségeket kizárólag azon tagok nevében vállalja át, akik nem tartoznak az alábbi kategóriák egyikébe sem:

 • befektetési vállalkozás
 • árutőzsdei szolgáltató
 • befektetési szolgáltatás nyújtására jogosító hitelintézeti engedéllyel rendelkező szolgáltató.

Az új szabályozás 2018. január 3-án lépett életbe.

HUDEX MIC kódja: HUDX (mindkét piaci szegmensen érvényes)

 

Riportálással összefüggő változások

Pozíciós riport
 

A MiFID II szabályozás  a Nemzeti Felügyeleti Hatóságok számára előírja, hogy maximalizálják az egy személy által, adott árupiaci származékos termékben tartható pozíciók számát. A megállapításra kerülő limitek a kereskedési helyszíneken kereskedett instrumentumok mellett a gazdaságilag megegyező OTC (EEOTC) ügyleteket is magukba foglalják. A limitfigyelés minden származékos árutermékre kiterjed és ennek következtében folyamatos jelentési kötelezettséget ró a piaci résztvevőkre és kereskedési helyszínekre egyaránt. A magyar piac esetében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint helyi Nemzeti Felügyeleti Hatóság -z ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) által meghatározott elvekkel összhangban - 2500 kereskedési egységben állapította meg   a  pozíciólimit értékét. (RTS 21). Ugyancsak a HUDEX kötelezettségei közé tartozik egy napi pozíciós állomány eljuttatása az MNB felé  amely a limitfigyelés alapjául szolgáló adatokat tartalmazza (§ 58).

 • A pozíciós limittel kapcsolatos szabályozás szerint a tőzsdetagok  kötelezettsége a kereskedési helyszín nyújtotta adatszolgáltatás támogatása a  Tőzsde által meghatározott módon. 
 • A HUDEX az ECC által rendelkezésére bocsátott napvégi pozíciós adatokat feldolgozza és kiegészíti  a tagok által  előzetesen megadott adatokkal. A tagnak lehetősége van arra, hogy az ebből készített  és számára SFTP-n elérhetővé tett előzetes jelentést bizonyos  határidőn belül módosítsa, és további információkkal kiegészítse.
 • A tagoknak kizárólag azokkal az adatokkal kell a jelentést kiegészítenie, amelyek a tőzsde számára nem elérhetőek. Ilyenek lehetnek pl. az üzletkötés típusának jelölése, a pozíciók ügyfelek szerinti szétosztása, a HUDEX-en bevezetett termékekre született OTC pozíciók száma. Minden tőzsdetagot kérünk, hogy  gondosan járjon el a pozíciós riportok módosításakor, mivel a HUDEX-nek nincs lehetősége az adatok ellenőrzésére. A módosítási folyamattal kapcsolatban további információ az előzetes riport Tájékoztató részében érhető el.
 • Abban az esetben, ha a tag a megadott határidőn belül nem frissíti a részére készített fájlt  a HUDEX az előzetesen generált riportot küldi be  a nemzeti hatósághoz feltételezve, hogy az  teljeskörű.
 • Fontos, hogy az alábbi kategóriába tartozó tőzsdetagoknak maguknak kell a pozíció jelentési kötelezettséget teljesíteniük az MNB felé:
  • befektetési vállalkozás
  • árutőzsdei szolgáltató
  • befektetési szolgáltatás nyújtására jogosító hitelintézeti engedéllyel rendelkező szolgáltató.

 

Tranzakciós riport
 

A MIFIR szabályozás alapján a HUDEX bizonyos tőzsdetagok nevében tranzakciós adatokat szolgáltat az MNB felé. (§ 26/5, RTS 22.)

A HUDEX ezt a kötelezettséget kizárólag azon tagok nevében vállalja át, akik nem tartoznak az alábbi kategóriák egyikébe sem:

 • befektetési vállalkozás
 • árutőzsdei szolgáltató
 • befektetési szolgáltatás nyújtására jogosító hitelintézeti engedéllyel rendelkező szolgáltató.
 • A HUDEX vállalja, hogy a kötelező tranzakciós riportokat napi rendszerességgel feltölti az MNB adatszolgáltatási rendszerébe.
 • A HUDEX által előállított riportok tartalma a kereskedési rendszerben elérhető információkon alapul. A jelentési kötelezettség által előírt adattartalom miatt azonban bizonyos esetekben a kereskedőnek az ajánlatbeviteli ablakban az ajánlatra illetve az ajánlat körülményeire vonatkozó további információkat is meg kell adnia.  Minden tőzsdetagot kérünk, hogy ennek során gondosan járjon el, mivel a HUDEX-nek nincs lehetősége az adatok ellenőrzésére.  A kitöltendő mezők tartalmát illetően  részletes leírás található a HUDEX PhF Kereskedési Kézikönyv c. dokumentumban.
 • Fontos, hogy az alábbi kategóriába tartozó tőzsdetagoknak maguknak kell a tranzakció jelentési  kötelezettséget teljesíteniük az MNB felé:
  • befektetési vállalkozás
  • árutőzsdei szolgáltató
  • befektetési szolgáltatás nyújtására jogosító hitelintézeti engedéllyel rendelkező szolgáltató.