HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

EMIR

Kötelezettség

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2012/EU RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

A szerződő felek és a központi szerződő felek az 55. cikkel összhangban nyilvántartásba vett vagy a 77. cikkel összhangban elismert kereskedési adattárnak bejelentik az általuk megkötött származtatott ügyletek, illetve az ügyletek módosításainak és megszüntetésének adatait. Az adatokat legkésőbb az ügylet megkötését, módosítását vagy lezárását követő munkanapon be kell jelenteni.

Bejelentési kötelezettség azokra a származtatott ügyletekre vonatkozik, amelyek:

  • megkötésére 2012. augusztus 16. előtt kerül sor, és amelyek az említett időpontban még nem lezártak
  • megkötésére 2012. augusztus 16-án vagy azt követően kerül sor

A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő felek vagy központi szerződő felek átruházhatják a származtatott ügylet adatai bejelentésének feladatát.

A szerződő feleknek és a központi szerződő feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy származtatott ügyleteik adatainak bejelentésére csak egyszer kerüljön sor.